Informatie gesprek

Vul hier de gewenste datum en tijdstip in. Het gesprek duurt circa 20-25 min.
Selecter bij 'type gesprek': Zoom of telefoon
Selecter bij 'Dienst': Informatiegesprek Human Design